Conversing with other parents in the school yard

At School >

Choose A Dialect:

Conversing with other parents in the school yard

Conversing with other parents in the school yard

Hello! Good morning.
English

Hello! Good morning.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

It’s a beautiful day.
/ It’s a lovely day. It’s warm today.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Nach breá an lá é!
Tá sé te inniu.

[Nach aoibhinn an lá é! / Nach álainn an lá é!]

English

Yes, thank God.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Tá, buíochas do Dhia.

[Nach bhfuil, buíochas le Dia.]

Gaeilge na Mumhan

Tá sé go hálainn, buíochas le Dia.

[Tá sé go haoibhinn, buíochas le Dia. / Tá sé go breá buíochas le Dia.]

English

This is Thomas/ Manus/ Maurice. He is my eldest.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

He/ she is my youngest.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Ise an duine is óige sa chlann.

[Eisean an duine is óige sa chlann.]

English

This is the eldest of the family.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

This/ he/ she is the second in the family.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

[Seo an dara duine sa chlann.]

Gaeilge na Mumhan

[Seo an dara duine sa chlann.]

English

This/ he/ she is the third in the family.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

[Seo an tríú duine sa chlann.]

Gaeilge na Mumhan

[Seo an tríú duine sa chlann.]

English

First day at school! Today is a special day for John.
This is a big day for Anne.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

The teacher is lovely.
She is so kind to them! I don’t know how she does it.
He is very nice to them. I don’t know how he does it.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Tá an múinteoir galánta. /
Tá sí iontach maith daofa. Tá foighid ar dóigh aici.

[Tá sé iontach maith daofa. Tá foighid ar dóigh aige.]

Gaeilge na Mumhan

Tá an múinteoir go hálainn.
Tá sí ana-dheas  leo. N’fheadar conas a dhéanann sí é.

[Tá an múinteoir go haoibhinn.]
[Tá sé ana-chneasta leo. N’fheadar conas a dhéanann sé é.]

English

Do you have anyone else at school?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

An bhfuil seans ar bith ann go...

An bhfuil aon seans ann go...

An bhfuil seans ar bith ann go...

Is there any chance you could ...

Is there any chance you could ...

English

I won’t have the car.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Is there any chance you could pick up Sarah from school for me tomorrow?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

[An bhfuil seans ar bith ann go dtiocfadh leat Sorcha a phiocadh suas agus a thabhairt chun an bhaile ón scoil domh amárach?]

Gaeilge na Mumhan

[An bhfuil aon seans ann go bhféadfá Sorcha a bhailiú ón scoil dom amárach?]

English

I’ll just tell her you’ll be bringing her home tomorrow.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

[Déarfaidh mé léi gur tusa a bheas á tabhairt chun an bhaile amárach.]

Gaeilge na Mumhan

[Déarfaidh mé léi gur tusa a bheidh á tabhairt abhaile amárach.]

English

Were you sick?
I didn’t see you for a few days.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

A new baby!

A new baby!

English

Is it a little boy or a little girl?
What weight was she?
She was 7 and a half pounds. / She was 6 pounds 6 oz.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

What weight was he? He was 8 pounds.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

[Cén meáchan a bhí ann? Bhí sé ocht bpunta.]

Gaeilge na Mumhan

[Cén meáchan a bhí ann? Bhí sé ocht bpunt.]

English

She’s gorgeous! / He’s just lovely!
How are you yourself?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan