Junior Infants - in the classroom

At School >

Choose A Dialect:

Junior Infants - in the classroom

Junior Infants - in the classroom

English

Take off your coat. / Take off your jacket.
Hang it up on the hook.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Good boy! Good girl!

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Gasúr maith!

[Girseach mhaith!]

Gaeilge na Mumhan

Ana-bhuachaill / Ana-gharsún!

[Ana-chailín/ Ana-ghearrchaile!]

English

Open the buckles first. / Open the velcro first.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Foscail na búclaí ar dtús.

[Oscail an veilcró ar dtús.]

Gaeilge na Mumhan
English

Oh, there is no room.
Put them on the window-sill.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Open your schoolbag.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Take out the lunch box and the drink.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Put them on the table.    

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

I’ll watch you doing it.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Good girl. Good boy.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Girseach mhaith!

[Gasúr maith!]

Gaeilge na Mumhan

Maith an cailín. / Ana-chailín

[Maith an buachaill. / Ana-bhuachaill. / Ana-gharsún.]

English

I have to go now. Bye, love.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Caithfidh mé imeacht anois. Slán leat, a stóirín.

[Slán leat a stór.  / Slán leat, a chroí. / Slán leat, a mhaoinín.]

English

I will leave you now. / I’ll be going now.
I’ll be off now, and I’ll see you at 1.30.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Imeoidh mé anois.

[Imeoidh mé anois agus tchífidh mé tú ag leath i ndiaidh a haon.]

Gaeilge na Mumhan
English

I will be collecting you (when school is over).

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

[Beidh mise do thabhairt chun an bhaile nuair a bheas an scoil thart.]

Gaeilge na Mumhan

[Beadsa id’ bhailiú nuair a bheidh an scoil críochnaithe.]