A Birthday Party

A Birthday Party >

Choose A Dialect:

A Birthday Party

A Birthday Party

A Birthday Party
English

Happy birthday!

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

You are 6, 7, 8, 9 today!

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Tá tú ocht mbliana d’aois inniu.

[Tá tú sé bliana d’aois inniu.
Tá tú seacht mbliana d’aois inniu.
Tá tú naoi mbliana d’aois inniu.]

Gaeilge na Mumhan

Tá tú ocht mbliana d’aois inniu.

[Tá tú sé bliana d’aois inniu.
Tá tú seacht mbliana d’aois inniu.
Tá tú naoi mbliana d’aois inniu.]

English

We will have cocktail sausages on (cocktail) sticks.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

We will have pizzas and sandwiches.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

We will have jelly and ice cream.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

The cake

The cake

English

Watch while I write:
Sara – Happy Birthday – 8

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Bí ag féachaint agus mé ag scríobh:

[Sorcha – Lá Breithe Sona – 8]

English

Look! It says: Sorcha – Lá Breithe Sona – 8.
I asked the people in the bakery to write that on your cake.
I asked the people in the shop to write that on your cake. 
I asked the people in the supermarket to write that on your cake.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Amharc! Deireann sé: Sorcha – Lá Breithe Sona – 8.  
D’iarr mé ar na báicéirí é sin a scríobh ar do cháca.

[D’iarr mé ar lucht an tsiopa é sin a scríobh ar do cháca.
D’iarr mé ar lucht an ollmhargaidh é sin a scríobh ar do cháca.]

Gaeilge na Mumhan

Féach! Deireann sé:  Sorcha – Lá Breithe Sona – 8.  
Dh’iarras ar na báicéirí é sin a scríobh ar do chíste.

[Dh’iarras ar lucht an tsiopa é sin a scríobh ar do chíste.
Dh’iarras ar lucht an ollmhargaidh é sin a scríobh ar do chíste.]

English

We will cut the cake now.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

The first piece goes to the Birthday Boy, then everyone else will get a piece.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

[Gheobhaidh buachaill an lae breithe an chéad phíosa, ansin gheobhaidh achan nduine eile píosa.]

Gaeilge na Mumhan

[Gheobhaidh buachaill an lae breithe an chéad phíosa, agus gheobhaidh nach éinne eile píosa ansan.]

English

It’s raining. We will play inside.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan