A word with the teacher

At School >

Choose A Dialect:

A word with the teacher

A word with the teacher

English

He, she seems OK now but maybe you could keep an eye on him, her, please.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Déarfainn go bhfuil sé ceart go leor anois ach b’fhéidir go gcoinneofá súil air, le do thoil.

[Déarfainn go bhfuil sí ceart go leor anois ach b’fhéidir go gcoinneofá súil uirthi, le do thoil.]

Gaeilge na Mumhan

Déarfainn go bhfuil sé ceart go leor anois, ach b’fhéidir go gcoimeádfá súil air le do thoil.

[Is dócha go bhfuil sí ceart go leor anois ach b’fhéidir go gcoimeádfá súil uirthi, le do thoil.]

English

Can Eoin have a rest from PE? 
He has hurt his foot.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

[An dtig le hEoin sos a thógáil ón gcorpoideachas?
Tá a chos gortaithe.]

Gaeilge na Mumhan

[An féidir le hEoin sos a thógaint ón gcorpoideachas?  
Tá a chois gortaithe.]

English

Darina has to go to the dentist at 12 o’clock. I’ll collect her at half eleven.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

[Caithfidh Dáiríne a ghabháil go dtí an fiaclóir ar a haon déag a chlog. Tiocfaidh mé le Dáiríne a fháil ar a ceathrú go dtí a haon déag.]

Gaeilge na Mumhan

[Caithfidh Dáiríne dul go dtí an bhfiaclóir ar a dó dhéag a chlog. Tiocfaidh mé chun í a fháil ar a leathuair tar éis a haon déag.]

English

Sarah fell and hurt her hand yesterday.
She won’t be able to do any writing today.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

[Thit Sorcha inné agus ghortaigh sí a lámh. Ní bheidh sí ábalta aon scríbhneoireacht a dhéanamh inniu.]

We didn’t get a chance to buy the book yet.

We didn’t get a chance to buy the book yet.

English

We’ll buy it today. We’ll buy it tomorrow.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

I’m worried about my son.  I’m worried about James.
I’m worried about my daughter. I’m worried about Brigid.
/ I’m worried about my child.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

When will the violin (classes) be on?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Cén t-am a bheas na ranganna veidhlín ar siúl?

[Cén t-am a bheas an veidhlín ar siúl?]

Gaeilge na Mumhan
English

Is the naíonra on today?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Thanks for all your help.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Go raibh míle maith agat as an gcabhair ar fad.

[Go raibh míle maith agat as do chuid cabhrach ar fad.]