The tooth fairy

Getting Personal >

Choose A Dialect:

The tooth fairy

The tooth fairy

The Tooth Fairy
English

Your tooth is loose. / Your tooth is wiggly. (It’s very loose.)

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Tá do chuid cár ag bogadh.

[Tá d’fhiacail ag bogadh.]

Gaeilge na Mumhan

Tá d’fhiacail ag corraí.

[Tá d’fhiacail ag bogadh.]

English

You’ll be alright.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

There’s another tooth hiding up in your gum that wants to come up.
There’s a tooth hiding in your gum that wants to come down.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Tá cár eile i bhfolach i do ghuma ag iarraidh theacht aníos.

[Tá cár i bhfolach i do ghuma ag iarraidh theacht anuas.]

Gaeilge na Mumhan

Tá fiacail eile i bhfolach i do dhrandal atá ag iarraidh teacht aníos.

[Tá fiacail i bhfolach i do dhrandal atá ag iarraidh teacht anuas.]

English

Did your tooth fall out?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Did you lose a tooth?  Show me.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Taispeáin domh.

[Ar chaill tú cár?] 

Gaeilge na Mumhan
English

You’ll have a gap there for a while.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

You’ll be able to give your tooth to the fairies.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

If you put it in a glass the fairies will come and they will take it.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

[Má chuireann tú isteach i ngloine í tiocfaidh na sióga agus bhéarfaidh siad leo í.]

Gaeilge na Mumhan

[Má chuireann tú isteach i ngloine í tiocfaidh na sióga agus tógfaidh siad í.]

English

They will leave money for you instead of it.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

They always give you money for teeth.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

But they will definitely leave something.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan