The New Baby

New Baby >

Choose A Dialect:

The New Baby

The New Baby

The New Baby
English

She hasn’t got much hair. He has a lot of hair.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Her little nose is so small.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

He has tiny little hands.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Look at that for a face!

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Isn’t she like a little monkey!

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

He’s doing a big stretch now.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Tá sé ag síneadh anois.

[Tá sé á shíneadh féin anois.]

English

A big yawn!

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

All new  babies are like that.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Bíonn gach leanbh mar sin nuair a thagann siad ar an saol.

[Bíonn gach leanbh mar sin nuair a saolaítear iad.]

English

You were like that too.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Those nails have got very long.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

The baby is hungry.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Tá an leanbh ocrach.

[Tá ocras ar an leanbh.]

Gaeilge na Mumhan
English

You give teddy a drink while I (breast)feed the baby.
You give teddy a drink while I give your little sister/brother a bottle.
/ You give teddy a drink while I give your little sister/brother a drink of milk.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Tabhairse deoch do theidí agus mise ag tabhairt na cíche do do dheirfiúr bheag.
Tabhairse deoch do theidí agus mise ag tabhairt buidéil don leanbh.

[Tabhairse deoch do theidí agus mise ag tabhairt na cíche do do dheartháir beag.]
[Tabhairse deoch do theidí agus mise ag tabhairt deoch bainne don leanbh.]

English

Will you get me the baby’s cup from the fridge?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Téir agus tabhair cupa an linbh chugham ón gcuisneoir. 

[Téir agus tabhair cupa an bhabá chugham ón gcuisneoir.]

English

Put your finger into his hand.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

He’s holding your hand now.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

He likes that.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

He won’t let you go!

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

He will have pains in his tummy if we don’t get the wind up.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Did he get any wind up yet?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Do a little burp!

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Oh, it went the other way!

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

He farted, did a fart!

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

He is farting.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

‘Downwards – a fart – is better, but upwards – a burp – is more polite!’

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Don't waken her!

Don't waken her!

English

You can stroke her if you like.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Be gentle with her.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Gently! Gently!

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

You’re supposed to be quietening her down, you don’t want her to fall out.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

D’iarraidh í a shuaimhniú atánn tú, níleann tú d’iarraidh í a chaitheamh amach as!

[Tánn tú d’iarraidh í a shocrú síos, níleann tú d’iarraidh í a chaitheamh amach as!]

Where are the nappies?

Where are the nappies?

English

 I have to change her.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

We will wash the little bottom.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

I’ll put the powder on her this time.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Her/his bottom is sore.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Tá a tóin tinn.

[Tá a thóin tinn.]

English

You don’t have to hold the legs.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

You used to kick like that too.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

The baby used to get food through that tube when she was in the womb / in my tummy.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Bhíodh an leanbh ag fáil bia tríd an tsrincne nuair a bhí sí istigh sa bhroinn.

[Bhíodh an leanbh ag fáil cothú tríd an tiúb sin nuair a bhí sí istigh sa bhroinn. / Bhíodh an leanbh á cothú nuair a bhí sí istigh sa bhroinn.]

English

Go on, take them apart.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Tarraing óna chéile iad.

[Tarraing as a chéile iad.]

Gaeilge na Mumhan
English

Put the teats in here. (teat = dide)

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Don’t give her any of your bread!

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan