(Part time) working

Housework >

Choose A Dialect:

(Part time) working

(Part time) working

English

I like to go out to work, so I can meet people.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Is maith liom dul amach i dtreo is go mbuailfead le daoine eile.

[Is maith liom dul amach ag obair i dtreo is go mbeidh comhluadar daoine eile agam. / Is maith liom dul amach ag obair i dtreo is go gcasfad le daoine eile.]

English

It’s too quiet here when you (sg.) are at school. It’s too quiet here when you (pl.) are at school.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Bíonn sé róshuaimhneach anseo agus tusa ar scoil.

[Bíonn sé róshuaimhneach anseo agus sibhse ar scoil.]

Gaeilge na Mumhan

Bíonn sé róchiúin anso nuair a bhíonn tusa ar scoil.

[Bíonn sé róchiúin anso nuair a bhíonn sibhse ar scoil.]

English

I’d be lonely here by myself.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

I don’t like to be always asking Daddy for money.
I don’t like to be always asking Mammy for money.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Ní maith liom a bheith ag iarraidh airgid ar Dhaidí i gcónaí.

[Ní maith liom a bheith ag iarraidh airgid ar Mhamaí i gcónaí.]

Gaeilge na Mumhan

Ní maith liom a bheith ag lorg airgid ar Dhaid i gcónaí.

[Ní maith liom a bheith ag lorg airgid ar Mham i gcónaí.]

English

I like to be independent.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

I have a job-share.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Postroinnt atá ar siúl agam.

[Táim ag roinnt poist.]

English

The other person does the job when I am here with you (sg.). (My jobshare partner,) the person I share the job with, does the job when I am here with you (pl.).

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Déanann an duine eile an obair nuair a bhíonn mé anseo leatsa.

[Déanann mo pháirtí oibre, an duine eile, an obair nuair a bhíonn mé anseo libhse.]

Gaeilge na Mumhan

Déanann an duine eile an obair nuair a bhím anso leatsa.

[Déanann mo pháirtí oibre, an duine a roinnim an post léi, déanann sí sin an obair nuair a bhím anso libhse.]

English

I work in the morning.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

And my jobshare partner is there in the afternoon.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

We share the money from the job between us.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Roinntear airgead na hoibre go cothrom eadrainn.

[Roinntear an tuarastal don phost go cothrom eadrainn.]

Gaeilge na Mumhan
English

I can be with you (pl.) a lot of the time.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

[Bím in ann bheith libh cuid mhaith den am.]

Gaeilge na Mumhan

[Bím ábalta a bheith in éineacht libh cuid mhaith den am.]

English

I mind children.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

I’m a dressmaker.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

I’m a solicitor.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

I do accounts. I’m an accountant.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

I work with the computer.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan