Getting out

In The Morning >

Choose A Dialect:

Getting out

Getting out

English

Let’s go. (sg.) Let’s go. (pl.)

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Will I carry your lunchbox for you?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Oh good boy, you have zipped it up yourself.
(Oh, good girl, you have zipped it up yourself.)

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Gasúr maith! / Bulaí fir!
Tá tú i ndiaidh an tsip a dhruid tú féin.

[Girseach mhaith! Tá tú i ndiaidh an tsip a dhruid leat féin.]

Gaeilge na Mumhan

Maith an buachaill!
Tá tú tar éis an tsip a dhúnadh tú féin.

[Maith an cailín! Tá tú tar éis an fáiscín reatha a dhúnadh tú féin.]

English

You may need a hat – it’s quite cold today.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

[B’fhéidir go mbeadh hata uait –  tá sé fuar go leor inniu.]

Gaeilge na Mumhan

[B’fhéidir go dteastóidh hata uait – tá sé cuibheasach fuar inniu.]

English

Now we will make sure your schoolbag won’t fall off the carrier.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

[Anois déanfaimid deimhin de ná titfidh do mhála scoile den iomprán.] 

English

Give me your school bag. I’ll carry it for you.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Get into the car.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan