Visiting the doctor / the clinic

New Baby >

Choose A Dialect:

Visiting the doctor / the clinic

Visiting the doctor / the clinic

English

He has a pain/colic in his stomach.
He has an ear infection.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

He has the croup.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

He was vaccinated against measles, mumps, whooping cough and rubella. / He got his measles, mumps, whooping cough and rubella vaccination as injections.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Tugadh instealladh dó le haghaidh bruitíneach, leicneach, triuch agus an bhruitíneach dhearg a ghearradh air.

[Fuair sé instealladh in aghaidh bruitíneach, leicneach, triuch  agus an bhruitíneach dhearg. Gearradh an bhruitíneach,
an leicneach, triuch agus an bhruitíneach dhearg air.]

Polaimialíteas

Poliomyelitis

Poliomyelitis

English

He has had the three in one injection.

Gaeilge Chonnacht

Fuair sé instealladh trí in aon.

[Tá instealladh trí in aon faighte aige.]

Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan