Getting dressed

In The Morning >

Choose A Dialect:

Getting dressed

Getting dressed

English

Will you dress yourself this morning? / Will you get dressed yourself today?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

An gcuirfidh tú ort do chuid éadaigh féin inniu?

[An gcuirfidh tú ort do chuid éadaigh féin ar maidin?]

Gaeilge na Mumhan
English

Go and get your clothes on.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Hurry up! Don’t take all day about it!

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Get (up and get) dressed now.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Gléas tú féin anois.

[Cuir ort do chuid éadaigh anois.]

Cuir ort...

Put on ...

Put on ...

English

Put on your skirt.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Put on your blouse.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Put on your shirt. (Put on your vest.)

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Put on your trousers.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Cuir ort do bhríste.

[Cuir ort do threabhsar.]

English

Put on your jeans.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Put on your running gear.
/ Put on your sports wear.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Put on your track suit.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Let me help you. / May I help you?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Would you like help to put your vest on?
/ Shall I help you put your vest on?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

I will help you to put on your vest.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Cabhród leat do veist a chur ort.

[Cabhróidh mé leat do veist a chur ort.]

English

Turn around.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Where are the clothes?

Where are the clothes?

English

Your skirt is on the chair.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Do you want a jumper?
Here’s your  jumper.  Here’s a jumper for you.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Where’s the other sleeve?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Will you be warm enough in that?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

It’s too cold for that.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

You’ll be cold. / You’ll get your death of cold!
/ You’ll perish with the cold!

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

You’ll get a cold.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Wear this anyway.
/ Wear this one anyway.
Put on your jumper anyway

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Caith é seo cé bith.

[Cuir ort an geansaí seo.]

Gaeilge na Mumhan

I want to wear that!

I want to wear that!

English

It’s not quite dry yet. / It’s not dry enough yet.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Níl sé tirim go fóill.

[Níl sé tirim go leor go fóill.]

Gaeilge na Mumhan
English

You may wear any T-shirt you like except that one.
That’s dirty. / It’s filthy. (T-léine: ‘it’ = ‘sí’)

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Thig leat T-léine ar bith a chur ort ach amháin an ceann sin. /
Tá sí sin salach.

[Thig leat do rogha T-léine a chur ort ach amháin an ceann sin.]

Gaeilge na Mumhan
English

It’s all muck/mud.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Tá sí lán le clábar.

 

[Tá sí iontach salach. / Tá sí róshalach.]

Gaeilge na Mumhan
English

No, you can’t wear that today.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

It’s not warm enough for this weather.
Wear this again today.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

That’s miles too big for you.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

That’s on back to front.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Remember, the picture always goes to the front.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Cuimhnigh ar an bpictiúr a bheith chun tosaigh.

[Cuimhnigh ar an bpictiúr a bheith ar do thosach.]

English

The label is supposed to be at the back.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Ba cheart an lipéad a bheith taobh thiar.

[Ba cheart an lipéad a bheith ar chúl.]

English

Your shirt is on inside out.
That’s on inside out.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

You’re ready.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Socks and shoes

Socks and shoes

English

Get a pair of socks from the sock bag.
Get a pair of socks from the drawer.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Faigh péire stocaí ón tarraiceán.

[Faigh péire stocaí ó mhála na stocaí.]

English

Turn your sock around. The heel is on the ankle.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Cas do stoca. Tá an tsáil ar an alt agat.

[Tá an tsáil ar an rúitín agat.]

English

Your shoes are on the mat at the back door.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Tá do bhróga ar an mata ag an gcúldoras.

[Tá do bhróga ar an mata ag cúldoras an tí.]

English

Come here till I do your laces for you.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

You’ll ruin them trying to put them on when the strap isn’t open / when the laces aren’t open.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Millfidh tú iad ag iarraidh iad a chur ort gan an strapa foscailte.

[Millfidh tú iad ag iarraidh iad a chur ort gan na barriallacha foscailte.]

Gaeilge na Mumhan

Loitfir iad ag iarraidh iad a chur ort gan an strapa oscailte.

[Loitfir iad ag iarraidh iad a chur ort gan na barriallacha oscailte.]