Unemployment

Housework >

Choose A Dialect:

Unemployment

Unemployment

English

Why doesn’t Mammy work anymore?
Your mother was laid off. She’s out of work.

Gaeilge Chonnacht

[Cén fáth nach dtéann Mamaí ag obair níos mó?
Leagadh amach Mamaí as an obair. Tá sí as obair.]

Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Why don’t Daddy and Mammy go to work anymore? They lost their jobs. They’re unemployed.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

[Cad chuige ná bhfuil Mamaí agus Daidí ag obair níos mó? Chaill siad a gcuid jabanna. Tá siad amuigh as obair.]

Gaeilge na Mumhan

[Cad ina thaobh ná téann Daid agus Mam ag obair níos
mó? / Cén fáth nach dtéann Daid agus Mam ag obair níos mó? Chailleadar a bpostanna. Tá siad as obair.]

English

They got new machines to do the work Daddy used to do.
They got new machines to do the work Mammy used to do.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Fuair siad meaisíní úra leis an obair a bhíodh ar siúl ag Daidí a dhéanamh.

[Fuair siad meaisíní úra leis an obair a bhíodh ar siúl ag Mamaí a dhéanamh.]

Gaeilge na Mumhan

Fuaireadar meaisíní nua chun an obair a bhíodh ar siúl ag Daid a dhéanamh.

[Fuair siad meaisíní nua chun an obair a bhíodh ar siúl ag Mam a dhéanamh.]

English

The place where your Daddy used to work closed down.
He was made redundant.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

[Dhruid an áit a mbíodh do Dhaidí ag obair ann. Oibrí iomarcach atá ann anois.]

Gaeilge na Mumhan
English

He/she gets the dole as well.
That means the government gives him money every week.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Faigheann sí an deol chomh maith.

[Faigheann sé an deol chomh maith. Ciallaíonn san go dtugann an rialtas airgead dó gach aon tseachtain.]

English

That means the government gives her money every week.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Is é sin, bheireann an rialtas airgead di achan tseachtain.

[Is é sin, bheireann an rialtas airgead dó achan seachtain.]

Gaeilge na Mumhan
English

Your Daddy used to pay tax too.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

[Ba ghnách le do Dhaidí cáin a íoc fosta.]

Gaeilge na Mumhan

[Bhíodh do Dhaidí ag díol cánach chomh maith.]

English

Your Mammy used to pay tax too.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan