Homework

After School >

Choose A Dialect:

Homework

Homework

English

It’s time to do your homework.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Get on with your work.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Forget about what’s going on around you.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Just do it and be done with it.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Let’s practice your reading.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

You’re a great reader.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Do you know this word?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Sound it out.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

What does the beginning sound like?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Very good!

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Have you any sums?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Are they easy?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

I’ll hear your spellings when you’ve learned them.
/ I’ll hear your spellings when you’ve learned the words.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

[Éisteoidh mé leis an litriú nuair atá sé foghlamtha agat.]

Gaeilge na Mumhan
English

Learn them yourself first.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

Do you know / Do you have your spellings off by heart?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

You got most of them right on your test last Friday.
You got them all right on your test last Friday.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

[Bhí an chuid is mó acu ceart sa scrúdú Dé hAoine seo a chuaigh thart.]
[Bhí siad uilig ceart sa scrúdú Dé hAoine seo a chuaigh thart.]

Gaeilge na Mumhan

[Bhí a bhformhór i gceart agat Dé hAoine seo ’dh’imigh tharainn.]
[Bhíodar ar fad i gceart agat Dé hAoine seo caite.]

English

We’ll be very quick.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

You’re great at spelling and reading.
/ You’re good at  spelling and reading.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

Tá tú go diail ag litriú agus ag léamh.

[Tá tú ana-mhaith ag litriú agus ag léamh.]

English

How about the tables?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

I’ll sign your homework diary/ your homework notebook for you now. I’ll sign it now.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan
English

You’re very clever, God bless you.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan