Christmas Eve

Christmas >

Choose A Dialect:

Christmas Eve

Christmas Eve

English

We will light the candle in the window. / Will we light the candle in the window?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Lasfaidh muid coinneal san fhuinneog.

[An lasfaidh muid coinneal san fhuinneog?]

Gaeilge na Mumhan

An lasfaimid an choinneal sa bhfuinneog?

[Lasfaimid an choinneal sa bhfuinneog.] 

English

We will put baby Jesus in the crib. / Will we put baby Jesus in the crib?

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

An gcuirfidh muid an leanbh Íosa isteach sa stábla?

[Cuirfidh muid an leanbh Íosa isteach sa stábla]

Gaeilge na Mumhan

Cuirfimid an leanbh Íosa sa stábla.

[An gcuirfimid an leanbh Íosa sa stábla?]

English

You have to go to bed early or Santa won’t come.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh
Gaeilge na Mumhan

[Caithfidh tú dul a chodladh luath, nó ní thiocfaidh Daidí na Nollag.]

English

Put your stocking at the end of your bed. Put your stocking beside the fireplace.

Gaeilge Chonnacht
Gaeilge Uladh

Cuir do stocaí ag bun na leapa.

[Cuir do stoca ag taobh na tine.]

Gaeilge na Mumhan